کمیته فنی آموزش زیست محیطی در راستای محافظت تالاب انزلی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و سازمان های مردم نهاد چند برنامه آموزش زیست محیطی را به صورت پایلوت برگزار نمود.

در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه، برنامه های آموزش زیست محیطی توسط سازمان‌های مردم نهاد در دی و بهمن 1393 برگزار شد که در آن دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شرکت کردند. این دانش آموزان اهمیت تالاب و اثرات محیط زیست بر زندگی مردم را از طریق سخنرانی های ایراد شده و انجام بازدیدهای میدانی آموختند.