نخستین کمپین بازگرداندن پسماند از تالاب از روز پنجشنبه 11 آبان 1396 در دو اسکله قایقرانی واقع در روستای سیاه درویشان شهرستان صومعه سرا آغاز شد. این کمپین یکی از فعالیتهای مشترک  زیر کمیته مدیریت پسماند تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم می باشد.

قرار است تیم کارشناسی جایکا با کمک پرسنل مستقر در دو ایستگاه مذکور، با توزیع کیسه های زباله چاپ شده بین ماهیگیرانی که برای رفتن به تالاب از قایق استفاده می کنند، از ماهیگیران بخواهند زباله هایی که در طول ماهیگیری ایجاد میکنند را با خود به اسکله برگردانده و درون سطلهایی که تیم جایکا برای هر ایستگاه تهیه نموده جمع نمایند .در ضمن تیم جایکا به منظور حمایت بیشتر ازطرح حفاظت تالاب اقدام به تهیه و نصب تابلو در دو ایستگاه مربوطه نموده است .

این کمپین به مدت 10 روز از 11 آبان تا 10 آذر برنامه ریزی شده و عمده ترین هدف از اجرای آن فراهم کردن شرایطی برای ماهیگیران است تا زباله های خود را به اسکله برگردانده و در تالاب رها ننمایند.