برنامه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای سلکه سر شهرستان رشت برگزار شد.

این برنامه با هدف ارتقای آگاهی های زیست محیطی و همچنین دوستی افزون تر آنها با طبیعت در تاریخ 19 بهمن ماه 1395 و بعنوان بخشی از جشنواره روز جهانی تالابها برای بیش از 60 کودک و نوجوانان عضو کتاب‌خانه‌ی پستی کانون شماره یک رشت برگزار شد. در این برنامه که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و تیم کارشناسی آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) صورت گرفت دانش آموزان در فعالیت های نظیر معرفی کتاب «برفراز مرداب گرم»، معرفی کتاب ” پرندگان تالاب انزلی” شرکت‌کردند و در بخش تماشای فیلم، بعد از آشنایی بیشتر با پرندگان تالاب انزلی با طرح سوال های به مقایسه‌ی تالاب انزلی در استان گیلان با دیگر تالاب‌ها پرداختند.

برپایی کارگاه اریگامی و کارگاه خوشنویسی با محوریت تالاب از دیگر برنامه های این روز بود.