آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب در تیم کارشناسی جایکا و آقای عباس عاشوری، کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه، در تاریخ 9 شهریور 1396 در قالب یک فعالیت مشترک اقدام به پایش و بررسی وضعیت آزولا نمودند.

آزولا یک گیاه شناور آزاد است که بعنوان یک گونه مهاجم بیگانه، هر ساله گستره وسیعی از سطح آب تالاب انزلی را می پوشاند.

در پایش مذکور تقریباً کل محدوده تالاب با قایق موتوری مورد بررسی قرار گرفت. تیم بررسی هیچ آزولایی را در بندر انزلی، رودخانه شنبه بازار و قسمت اعظم تالاب غرب (آبکنار)، منطقه حفاظت شده سیاه کشیم، رودخانه نهنگ روگا، پناهگاه حیات وحش سرخانکل و رودخانه پیربازار مشاهده نکرد. تنها در منطقه سنگاچین، واقع در بخش غربی تالاب انزلی، میزان اندکی آزولا توسط تیم پژوهشی در اطراف نیزار مشاهده شد که این مقدار تنها 1% از مقدار آزولای مشاهده شده در تالاب انزلی در سال گذشته را شامل می شود. به منظور دستیابی به علل موثر در پدیده کاهش آزولا، نیاز به انجام بررسی های دقیق بیشتری می باشد.

احتمالاً دمای بالا یکی از علل کاهش چشمگیر آزولا می باشد. این امر شاید فرصت مناسبی برای کنترل آزولا باشد، هر چند احتمالاً پس از کاهش دما، حجم آزولا دوباره افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است که در این بررسی هیچ کلونی از سنبل آبی مشاهده نشده است.