در روز دوشنبه، تاریخ 20 آذر 1396، جلسه آموزش کمکهای اولیه توسط مربی کمکهای اولیه سازمان هلال احمر و مربی فعالیت کایاک سواری انجام شد.

راهنمایان محلی تحت آموزش فعالیت کایاک، تاکنون شانزده جلسه آموزش مهارتهای کایاک سواری را با کمک آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) تحت نظر مربی بین المللی کایاک، جناب آقای محمد مرتضوی، آموخته و جلسات متعدد به تمرین پرداخته اند. همچنین این افراد سی جلسه آموزش شنا را پشت سر گذاشته اند و اکنون در حال آموزش دوره مدیریت ایمنی می باشند.

در کارگاه آموزش کمکهای اولیه راهنمایان تحت آموزش با روشهای احیای قلب و تنفس مصنوعی آشنا شدند تا در مواقع لزوم آمادگی لازم برای رویارویی با حوادث احتمالی را داشته باشند.

راهنمایان محلی کایاک پس از گذراندن موفقیت آمیز این دوره آمادگی خواهند داشت، پذیرای مهمانان و مشتاقان این فعالیت در رودخانه های علفزار روستای اکوتوریستی جیرسر باقرخاله باشند.