در تاریخ 28 بهمن ماه1395، یک کارگاه پرنده نگری برای دانش آموزان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) برای 11 نفر از دانش آموز مقطع ابتدایی عضو کانون برگزار گردید.

در ابتدا آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم از تیم کارشناسی جایکا با زبانی ساده هدف از کارگاه امروز و اهمیت تالاب انزلی را بعنوان یکی از زیستگاههای مهم برای زمستان گذرانی پرندگان به دانش آموزان توضیح داده و آنها را با اهمیت مشارکت آنها برای حفاظت از این تالاب زیبا آشنا ساخت.

سپس دانش آموزان از برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری دیدن کردند و پس از آنکه روش استفاده از دوربین های دوچشمی را فرا گرفتند، با استفاده از این دوربین ها به مشاهده پرندگانی که برای زمستان گذرانی به تالاب آمده بودند پرداختند. در حین تماشای پرندگان، آقای واتانابه، در مورد وضعیت کنونی تالاب و گونه های مختلف پرندگان توضیحاتی را به دانش آموزان ارائه نمودند و دانش آموزان توانستند با توجه به فصل زمستان گذرانی پرندگان از نزدیک به مشاهده پرندگان مهاجر زمستان گذران نظیر قوی فریادکش، پلیکان خاکستری، غاز خاکستری، کاکایی سر سیاه، فلامینگو، سنقر خاکستری، اردکها و سایر پرندگان در پناهگاه حیات وحش سلکه بپردازند.

در بخش آموزشهای داخل کلاس، فیلم “زندگی در تالاب انزلی” برای دانش آموزان به نمایش گذاشته شد و سپس خانم فرح بخش از اعضای محلی تیم کارشناسی جایکا با استفاده از کتاب” زندگی در تالاب انزلی” و بازی دانش آموزان را با پرندگان بومی تالاب انزلی شامل زیستگاه، تغذیه و خصوصیات فیزیکی آنها آشنا ساخته و آنها آموختند که تالاب انزلی نه تنها برای انسانها بلکه برای سایر موجودات و بویژه پرندگان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و لذا باید در حفظ و احیای آن بیشتر تلاش کنند. هر دوی این محصولات در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز اول تهیه شده اند که جهت مطالعه تالاب انزلی بسیار مفید می باشند.