Taking too long? Close loading screen.

کارگاه مدیریت پسماند در روستای دهنه سر شیجان

اولین کارگاه  مدیریت پسماند بعد از آغاز بهره برداری از ایستگاه جمع آوری پسماند در روستای دهنه سر شیجان در ۱ مهر ۱۳۹۶ در یکی از خانه های بوم گردی روستا ( خانه بوم گردی ستوده) توسط زیر کمیته مدیریت پسماند تیم کارشناسی جایکا، جهت توسعه فعالیت کمپوست خانگی که یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم می باشد، برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این کارگاه اغلب مغازه دار و یا مدیر مراکز عمومی در روستا بودند که در این مکانها میزان قابل توجهی زباله تولید می شود و آگاه سازی این گروه در کاهش میزان پسماند در روستا بسیار موثر خواهد بود.

در این کارگاه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا زباله تر و خشک ایجاد شده در محل کار خود را مدیریت نمایند و نحوه مدیریت زباله نیز از طریق نمایش فیلمهایی کوتاه از نمونه های مدیریت پسماند در مناطق روستایی ژاپن ” منطقه کامی کاتسو”، منطقه بدون زباله کشور ژاپن، آموزش داده شد.

تیم کارشناسی جایکا به منظور افزایش سطح آگاهی مردم روستا برای مشارکت در فعالیت جمع آوری پسماند و همکاری با ایستگاه پسماند که توسط این تیم برای ایجاد سیستم سرویس جمع آوری پسماند در مناطق روستایی احداث گردید، ۷ تابلو در مکانهای پرجمعیت روستای دهنه سر شیجان نصب نموده است.

۱۳۹۶-۷-۲ ۱۵:۴۳:۱۵ +۰۳:۳۰مهر ۲ام, ۱۳۹۶|مدیریت پسماند|
Share This