30 دیماه 1394

در تاریخ 30 دیماه 1394، کارگاه مدیریت آبخیز با حضور مدیران و کارشناسان اداراتی چون اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و برخی از ارگان های دیگردر سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد.

کارگاه مذکور توسط زیر کمیته فنی مدیریت آبخیز تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی سازماندهی شد. هدف عمده از برگزاری کارگاه مذکور ایجاد درک بهتری از فعالیت های مدیریت آبخیز تالاب انزلی توسط افراد ذی ربط بوده است.

زیر کمیته فنی مدیریت آبخیزدر حال مطالعه “بررسی برنامه ریزی جامع برای فراهم آوردن اقدامات بازدارنده به منظور کنترل جریانات رسوب ورودی به تالاب انزلی” می باشد. آقای دکتر یوسف پور ریاست محترم زیر کمیته فنی مدیریت آبخیز و نیز معاونت محترم آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان چکیده ای از فعالیت های این زیر کمیته را به اطلاع حاضرین رساندند. پس از آن، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس که مسئولیت انجام مطالعه فوق را بر عهده دارد آخرین اخبار مربوط به مطالعه خود را به منظور ایجاد درک روشن تری از شرایط حرکت رسوب در حوضه رودخانه های مرغک و خالکایی ارائه نمودند. شرکت کنندگان کارگاه آموزشی سوالات بسیاری مطرح نمودند و به طور فعال در مورد نتایج مطالعه به بحث و تبادل نظر پرداختند. در انتهای کارگاه، آقای مهندس کاواگوچی، کارشناس مدیریت آبخیز تیم کارشناسی جایکا، مواردی در مورد ساختارهای لازم برآورد شده برای کنترل رسوبات و هزینه های مورد نیاز عنوان نمودند. ایشان همچنین در خصوص فعالیت هایی آتی نیز توضیحاتی ارائه دادند. بر طبق گفته های ایشان، زیر کمیته مدیریت آبخیز، طرح جامع کنترل رسوب را مطالعه خواهد نمود. کارگاه آموزشی بعدی بر محور طرح جامع پیشنهادی برپا خواهد شد.

تیم کارشناسی جایکا بسیار امیدوار است که میزان توانایی ها و قابلیت های کارشناسان مرتبط افزایش یابد و نظام عملیاتی کنترل فراگیر رسوبات از طریق پروژه حاضر ایجاد گردد. به منظور اجرای موفق فعالیت های پروژه، انتظار می رود که کارشناسان ذی ربط مشارکت فعال تری داشته باشند.