به منظور بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و جلب مشارکت نهادهای محلی در راستای حفاظت از تالاب انزلی، کارگاه آموزش زیست محیطی برای زنان خانه دار محلی روستای تاسکوه از توابع ماسال به عنوان یکی از فعالیت های پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، برگزار شد.

این برنامه در تاریخ 20 دیماه 1394 توسط جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا و در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه برگزار شد.

در این کارگاه، مربیان با ایجاد فضایی صمیمانه، به شرح اهمیت های تالاب انزلی و نقش مهم زنان محلی در رسیدن به اهداف حفاظتی پرداختند.

در طول این کارگاه، زنان محلی با اهمیت هر یک از اجزای اکوسیستم، نقش و جایگاه مهم آنها آشنا شده و آموختند که حذف هر یک از این اجزا چه اثرات منفی بر روی کل چرخه حیات خواهد داشت.

این برنامه، دومین کارگاه آموزش زیست محیطی برای زنان محلی روستای تاسکوه بود که با حمایت کامل تیم کارشناسی جایکا برگزار گردید.