به منظور ترویج برنامه های آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی و تهیه و تدوین محتوای آموزش زیست محیطی برای مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه، کارگاه آموزش زیست محیطی برای روسا، معاونین و کارشناسان پرورشی ادارات آموزش و پرورش استان گیلان، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه که اولین مرحله از فعالیت پایلوت مشترک این پروژه به منظور “تهیه و اجرای محتوای آموزش زیست محیطی برای مدارس” است در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ با مشارکت تیم کارشناسی جایکا، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد.

آقای اخلاقی، از اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان درباره تفاهم نامه میان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به منظور برگزاری برنامه های آموزش زیست محیطی در مدارس توضیحاتی را بیان داشتند و اظهار کردند که اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان آمادگی لازم جهت همکاری در برنامه های آموزش زیست محیطی را دارا می باشد.

آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا مطالبی را در مورد طرح اجرایی آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی، تاریخچه مرکز آموزش زیست محیطی و امکانات آن و همچنین برنامه آموزشی آتی برای معلمان و دبیران اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ارایه نمودند.

آقای قزل حسینی، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان وضعیت کنونی تالاب انزلی را تبیین نمودند و به همکاریهای مشترک اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان اشاره داشتند. آقای رهنما از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان مطالبی در زمینه تجربیات کسب شده در دوره آموزشی در کشور ژاپن بیان نمودند.

سپس خانم یوسف زاده، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان توضیحاتی را در خصوص محصولات آموزش زیست محیطی تهیه شده در این پروژه، شامل کتابها، ویدیوها و همچنین فعالیتهای زیست محیطی انجام شده در پروژه به ارایه مطلب پرداختند.

شرکت کنندگان در این کارگاه از امکانات برنامه های آموزشی تجربه محور شامل برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری استفاده نمودند.

تیم کارشناسی جایکا جهت پیشرفت برنامه آموزشی زیست محیطی در مدارس، از اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان حمایت خواهد کرد.