اولین کارگاه آموزش به منظور کنترل و جمع آوری دستی گونه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، با همکاری مشترک سازمان مردم نهاد سرزمین ایده ال ما، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا در تاریخ 1 شهریور 1395 در روستای چکوور از توابع شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

موسسه سرزمین ایده ال ما یکی از همتایان پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم در زیرکمیته آموزش زیست محیطی می باشد که در فعالیتهای آموزش زیست محیطی به منظور کنترل گونه مهاجم سنبل آبی همکاری دارد.

این کارگاه توسط موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما، به مدیریت آقای پیمان بازدیدی و 5 نفر از کارشناسان و اعضای این موسسه و با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا، آقای عشوری، خانم جونکو ماساکی، کارشناس حفاظت از اکوسیستم و آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، در روستای چکوور، به منظور ارتقا آگاهی عمومی روستاییان، جلوگیری از گسترش گونه مهاجم و بیگانه سنبل آبی و جمع آوری دستی آن برگزار شد. خانم مژده قربانی از موسسه زیست محیطی سرزمین ایده ال ما، توضیحاتی در خصوص بوم شناسی سنبل آبی، روشهای کنترل و جلوگیری از گسترش این گیاه را ارائه دادند.

حدود 30 تن از روستاییان با مشکلات ایجاد شده توسط این گیاه در تالاب انزلی و تالاب شهری عینک، چگونگی کنترل، جمع آوری و جلوگیری از گسترش این گیاه، از طریق این کارگاه آموزشی آشنا شدند.

همچنین، بروشورهای حاوی مطالب راجع به این گیاه مخرب و راههای کنترل و مبارزه با آن به علاوه خبرنامه های پروژه بین آنها توزیع گردید.

در دومین کارگاهی که به زودی برای روستاییان برگزار خواهد شد. آنها با جمع آوری دستی این گونه از تالاب و رودخانه ها منتج به آن آشنا خواهند شد.