به منظور ترویج فعالیت های آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی، بویژه با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه، کارگاههای آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه در فصل تابستان برگزار خواهد شد.

این کارگاهها با همکاری تیم کارشناسی جایکا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برای دانش آموزان 5 شهر حوزه تالاب انزلی و بصورت منظم در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار خواهد شد، که در مجموع شامل 10 کارگاه می باشدکه تا اواسط شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

این کارگاهها شامل برنامه هایی نظیر: معرفی اهداف و پیشینه برنامه های آموزش زیست محیطی در پروژه، معرفی کتابچه های تهیه شده در فاز یک پروژه (با توجه به گروه شرکت کننده)، اجرای بازیهای زیست محیطی، تماشای فیلم تهیه شده در فاز یک، بازدید میدانی شامل (بازدید از برج پرنده نگری، مخفیگاه پرنده نگری، پیاده روی در حاشیه تالاب) می باشد. دانش آموزان از طریق برنامه های آموزش زیست محیطی با اهمیت حفاظت از تالاب انزلی آشنا خواهند شد.

اولین کارگاه آموزش زیست محیطی در فصل تابستان در روز شنبه 16 مرداد ماه 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی با حضور کارشناس آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا برای 12 نفر از دانش آموزان و معلم دبیرستان شهید نهی قناد رشت برگزار شد.

تیم کارشناسی جایکا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برنامه های آموزش زیست محیطی را تا اواسط شهریور ادامه خواهند داد.