چهارمین برنامه از دوره آموزشی پنج مرحله ای برای اعضای زیرکمیته آموزش زیست محیطی در تاریخ 17 آبان ماه 1396 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار شد.

این برنامه با حضور 37 نفر شرکت کننده از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست، و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان و با هدف فراگیری مدیریت ایمنی و فراگیری فعالیتهای آموزش زیست محیطی تجربه محور در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار گردید.

در این برنامه آقای قزل حسینی، سرپرست اداره آموزش از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، ضمن خوشامدگویی، هدف از این برنامه را توضیح دادند، سپس خانم جونکو ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، اطلاعات مقدماتی درباره مدیریت ایمنی برای فعالیت های خارج از کلاس بر پایه تجربیات ژاپنی ها ارائه دادند.

در ادامه آقای راستکار، مربی کمکهای اولیه در مورد مدیریت ایمنی و اقدامات پزشکی اورژانسی برای فعالیتهای آبی آموزشهای را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند که شامل توضیحات درباره اقدامات پزشکی اورژانسی، آموزش مهارتهای عملی و برنامه آزمایشی (تمرینی) بود.

به موازات این برنامه شرکت کنندگان با استفاده از امکانات موجود به پرنده نگری پرداختند.