نتیجه بازدید آقای هوسونو کارشناس پسماند تیم جایکا از پیشرفت فعالیت پایلوت مشترک در حال انجام در روستای دهنه سر شیجان  که در 30 مهر 96 انجام گرفت بسیار رضایت بخش بود زمانیکه در این بازدید، که به طوراتفاقی صورت گرفت، مشاهده گردید که بیشتر خانوارهای روستای دهنه سر شیجان در حال اجرای طرح تفکیک زباله از منزل و تولید کمپوست هستند. دهیار روستا و یکی از اعضای شورای روستای دهنه سر شیجان تیم جایکا را در این بازدید همراهی نمودند.

به تازگی به منظور تسریع بخشیدن به سرویس جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت برای آن دسته از خانوارهایی که قادر به تحویل زباله خشک خود به ایستگاه پسماند نیستند ماشین حمل زباله از سوی استانداری استان گیلان تامین گردیده است. این ایستگاه در سال گذشته با سرمایه جایکا ساخته شد و از اسفند 95 به بهره برداری رسیده است.