پروژه احداث ایستگاه مدیریت پسماند در روستای دهنه سر شیجان که از مهر 95 شروع به فعالیت کرده بود، مراحل پایانی ساخت را طی میکند. پیش بینی میشود این ایستگاه تا اواسط آبان ماه به بهره­برداری برسد. این ایستگاه با مجموع مساحت 100 متر مربع شامل کانکسی با مساحت 21 متر مربع جهت تحویل و تفکیک پسماند خشک، یک کانکس با مساحت 12 متر مربع جهت بسته بندی و نگهداری کود کمپوست، کانکسی به مساحت 3 متر مربع به عنوان مدیریت ایستگاه و یک سازه فلزی با مساحت 20 متر مربع به عنوان ایستگاه تولید کود کمپوست از پسماند تر میباشد.

هدف از احداث این ایستگاه، تفکیک پسماند خشک و تر توسط ساکنین روستا و تحویل آنها به ایستگاه پسماند میباشد. علاوه بر این، افرادی که اطلاع کاملی از نحوه صحیح تفکیک پسماند ندارند، با حضور در ایستگاه و اجرای عملی تفکیک پسماند و همچنین استفاده از برشورهای آموزشی، از روش صحیح تفکیک پسماند و تولید کود کمپوست مطلع خواهند شد.

به منظور تولید کود کمپوست و مدیریت بهینه پسماند تر که بیشترین حجم تولیدی پسماند در روستا را به خود اختصاص داده است، سازه ای با مساحت 20 متر مربع در نظر گرفته شده تا پسماند تر جمع آوری شده در روستا به کود کمپوست تبدیل شود.

طرح جمع آوری کارآمد پسماند و ترویج کمپوست، در قالب طرحهای پایلوت پروژه حفاظت اکولوژیکی تالاب انزلی و زیر کمیته مدیریت پسماند میباشد و روستای دهنه سر شیجان به عنوان اولین روستای پایلوت برای این منظور انتخاب گردید. اجرای موفقیت آمیز این طرح میتواند باعث افزایش طرحهای اینچنین در حوزه تالاب انزلی باشد که در نهایت منجر به کاهش پسماند ورودی به تالاب انزلی خواهد شد.