پیام آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب و آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا

Wetland Ecosystem Conservation and Environmental Education Expert of JICA Expert Team

بیش از ۲۲۰۰ سایت رامسر در ۱۶۹ کشور جهان وجود دارد. بر این باورم که تالاب انزلی، به واسطه مساحت، تنوع زیستی، مناظر بی بدیل و همزیستی مسالمت آمیز مردم محلی با آن، یکی از مهمترین تالاب های جهان می باشد.

هرچند افرادی با دید منفی عقیده دارند “تالاب انزلی دیگر نابود شده است، و یا تلاش برای حفاظت و احیای آن بی فایده است”، این تصورات در مورد تالاب کاملا اشتباه است، و در واقع کسانی که این نظرات را ارائه می دهند، هیچگونه آشنایی با تالاب انزلی ندارند.

بدون شک تالاب انزلی هنوز هم دارای ارزش قابل توجه و زیبایی وصف ناشدنی به عنوان یک زیستگاه حیات وحش می باشد، با این حال مشکلات فراوانی جهت حفاظت از تالاب وجود دارد که باید رفع گردد.

به عنوان مدرکی برای اثبات این باور، می توان به شناسایی ۲۱ گونه پستاندار، شامل ثبت اولین نوع از یک گونه خفاش در ایران و شناسایی ۲۴۳ گونه پرنده تنها در یکسال، به عنوان بخشی از فعالیت پایلوت مشترک در بررسی جامع اکوسیستم اشاره کرد. بعلاوه، در بررسی ردیابی ماهواره ای که بعنوان بخشی از فعالیت پایلوت مشترک اجرا شد، مشخص گردید که پلیکان خاکستری، یکی از پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب انزلی، ۱۰۰۰ کیلومتر مسیر مهاجرت را برای رسیدن به سایت جوجه آوری در دلتای ولگا در روسیه طی کرده است. اگرچه به علت فقدان اطلاعات انطباق قطعی با معیارهای کنوانسیون رامسر دشوار می باشد، اما تالاب انزلی همچنان با معیارهای تالاب در کنوانسیون به خوبی منطبق می باشد.

فارغ از بدبینی های بیش از حد، همگان باید ارزش تالاب انزلی را درک نمایند. به شخصه با مردم زیادی شامل ساکنین محلی حاشیه تالاب صحبت کرده و متوجه شدم که متاسفانه آنها با تالاب آشنا نیستند. خرسند خواهیم شد اگر بتوانیم آنها را در درک ارزش واقعی تالاب و انجام اقدامات لازم برای حفاظت از آن یاری کنیم.