پیام آقای توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا

Chief Advisor of JICA Expert Team

انتشار هفتمین شماره خبرنامه پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم موجب خرسندی اینجانب است. در این نسخه، که در سال پایانی پروژه (سال پنجم) منتشر می گردد، بطور جامع به معرفی فعالیت های گوناگونی که تا کنون بطور مشترک توسط همتایان ایرانی از ارگان های دولتی و غیر دولتی در استان گیلان و کارشناسان جایکا با تخصص های مختلف در پروژه انجام شده است خواهیم پرداخت.

در مهر ماه سال جاری سیزدهمین نشست کشورهای متعهد در کنوانسیون رامسر (COP13) در خصوص تالاب ها در دبی برگزار خواهد شد. این نشست با محور “تالاب ها برای آینده شهری پایدار” برگزار خواهد شد. تالاب انزلی که حوضه آبخیز آن شامل شهر رشت، مرکز استان گیلان، شهر انزلی در مجاورت تالاب و دیگر مناطق نیمه شهری می باشد از جنبه های اکولوژیک و اجتماعی با موضوع نشست COP13 و همچنین اهداف توسعه پایدار منطبق می باشد.

امیدوارم تلاش های فعلی برای انجام فعالیت های حفاظت تالاب انزلی با درک اهمیت و زیبایی این تالاب، تداوم یافته و با مشارکت ذینفعان مختلف از میان مردم با هدف حفظ شرایط اکولوژیک مطلوب در تالاب انزلی برای نسل های آینده گسترش یابد.