کنوانسیون و کنفرانس جهانی مهندسی 2015 (WECC2015) از تاریخ 7 تا 13 آذر1394 در شهر کیوتو در ژاپن برگزار شد. کنوانسیون و کنفرانس جهانی مهندسی یک کنفرانس بین المللی در کلیه زمینه های مهندسی بوده و هر چهار سال یکبار به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص پیشرفت تکنولوژی و همکاری اجتماعی توسط فدراسیون جهانی سازمان های مهندسی برگزار می شود. در کنوانسیون و کنفرانس جهانی مهندسی 2015 (WECC2015)، یک پنل تشریحی درباره فعالیت های پروژه در یکی از غرفه های شرکت نیپون کوئه که شرکت راهبر انجام فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی جایکا می باشد، به نمایش درآمد تا بدینوسیله یکی از پروژه های برجسته در دست انجام در زمینه طرح های مدیریت زیست محیطی را نمایش دهد. پنل مذکور در کنوانسیون و کنفرانس جهانی مهندسی 2015 (WECC2015) توسط شرکت کنندگانی از کشورهای مختلف مورد بازدید قرار گرفت.