پنجمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان، روز چهارشنبه، 3 شهریور ماه 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه آموزش زیست محیطی برای 19 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بنت الهدی صدر، شهرستان رضوانشهر به همراه یکی از مدرسین این مدرسه برگزار شد.

طبق روال معمول برنامه های آموزشی فعالیت پرنده نگری در برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری، به همراه توضیحات کارشناس آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، خانم یوسف زاده، به عنوان بازدید میدانی انجام شد.

در این کارگاه آموزشی دانش آموزان پس از فعالیت پرنده نگری از طریق تماشای فیلمهای تهیه شده در پروژه با گونه های مختلف پرندگان بومی و مهاجر تالاب آشنا شدند و خبرنامه پروژه و فعالیتهای پایلوت مشترک انجام شده و در حال انجام هر 6 زیرکمیته در پروژه مدیریت  اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، توسط خانم ماساکی کارشناس آموزش زیست محیطی، از تیم کارشناسی جایکا ارائه شد.

همچنین در این برنامه دانش آموزان  پس از آموزش هنر اریگامی توانستند لاله های تالابی بسازند.

بر اساس فرم نظر سنجی که بین دانش آموزان این برنامه توزیع شده بود، بیشتر دانش آموزان از این برنامه لذت برده بودند. آنها اظهار داشتند گرچه شاید این بار اولی نبوده که از تالاب بازدید کرده اند، اما هرگز با این جنبه های تالاب آشنا نشده بودند، بعد از این برنامه آنها به اهمیت تالاب انزلی و فوایدی که این اکوسیستم غنی برای آنها و تمامی موجودات دارد آشنا شدند و برای حفظ و احیا آن تلاش بیشتری خواهند کرد.