به تازگی برخی از پرندگان مهاجر زمستانگذران نظیر چنگر معمولی، اردک سر سبز، خوتکا ، اردک بلوطی، تنجه و کاکایی سرسیاه به تالاب انزلی رسیده اند. پناهگاه حیات وحش سرخانکل هم اکنون مملو از پرندگان آبزی می باشد. در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۵پس از بارش برف، تیم کارشناسی جایکا نزدیک به ۲۰ پلیکان خاکستری، ۵ پلیکان سفید بزرگ و ۳ قوی گنگ را مشاهده نمود. این پرندگان نخستین گروه از پلیکانها و قوها می باشند که از بخشهای شمالی کشور به تالاب آمده اند و تا اواسط زمستان تعداد این پرندگان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

در سال گذشته نیز ۴پلیکان خاکستری نابالغ در فاصله فصول زمستان تا بهار، توسط سیستم آرگوس ردیابی شدند. نتیجه ردیابی حاکی از این است که این پرندگان به سواحل دریای خزر در روسیه نظیر دلتای ولگا مهاجرت کردند. ما در صدد می باشیم در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک، با نصب سیستم مشابه بر روی پلیکان خاکستری بالغ در فوریه ۲۰۱۷، مسیر مهاجرت این پرندگان را نیز ردیابی کنیم. نتیجه این ردیابی ماهواره ای پلیکان ها اطلاعات پایه ای مهمی را در اختیارمان قرار خواهد داد که در حفاظت بین المللی از این پرنده بسیار حائز اهمیت می باشد.