آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه و آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از تالاب پنلی را با عنوان “فعالیت های گوناگون حفاظت زیست محیطی در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم در ایران” در بخش پوستر “گروه نیپون کوئه (http://www.n-koei.co.jp/english/) تالار فنی ۲۰۱۶ – پیشرفت فن آوری از طریق همکاری” در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ در مرکز توکیو ارائه نمودند. شرکت نیپون کوئه یک شرکت پیشرو در زمینه مشاوره مهندسی در ژاپن بوده و مسئولیت اجرای پروژه را طبق قراردادی با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن بر عهده دارد. هدف از برگزاری این رویداد اشتراک اطلاعات فن آوری در گروه نیپون کوئه بود که توسط رسانه های عمومی نیز تحت پوشش خبری قرار گرفت.

افراد بسیاری با اشتیاق به بازدید از پوستر پروژه پرداختند که با توضیحات آقای آئوکی و آقای واتانابه در خصوص کلیات پروژه و همچنین فعالیت های پایلوت مشترک از قبیل ردیابی ماهواره ای پلیکان خاکستری با استفاده از سیستم آرگوس (ARGOS) همراه بود.

بازدیدکنندگان
بازدیدکنندگان
آقای آئوکی در حال ارائه توضیحات به بازدیدکنندگان
آقای آئوکی در حال ارائه توضیحات به بازدیدکنندگان
پوستر پروژه تالاب انزلی