تالاب انزلی شامل طیف وسیعی از پرندگان جوجه آور، عبوری و زمستان گذران می باشد. در خلال سال ۲۰۱۲، در حدود ۱۸۶ گونه مختلف از پرندگان در تالاب انزلی ثبت شده اند. برای نمونه می توان به قلمرو وسیع جوجه آوری پرستوی دریایی تیره، و قلمرو ۶ نوع حواصیل، جمعیت باکلان های کوچک بومی و طاووسک ابلق اشاره کرد. اخیراً چند نمونه عقاب دم سفید بر روی درختان اطراف تالاب انزلی جوجه آوری کرده اند. همچنین تالاب انزلی دارای جمعیت بالایی از پرندگان زمستان گذران، به طور متوسط بالغ بر ۸۰۰۰۰ پرنده، شامل مرغابیها، قوها و چنگرها می باشد. تعداد پلیکانهای خاکستری زمستان گذران در تالاب انزلی رو به افزایش است و در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۲۰۰ قطعه پلیکان خاکستری در این تالاب سرشماری شده است.