در اوایل شهریور به دلیل تغییر فصل، برخی از پرندگان  در بخش غربی تالاب مشاهده شدند.
پرندگانی که در فصل تابستان در تالاب مشاهده می شوند نظیر حواصیل زرد و پرستوی دریایی تیره هنوز هم در منطقه حضور داشتند که به زودی تالاب را به مقصد کشورهای جنوبی ترک می نماید.
حضور پرندگان مقیم زیبا نظیر ماهیخورک همیشه برای مردم چشم نواز می باشد. عقاب ماهیگیر یک پرنده عبوری و یکی از گونه های عقاب در تالاب است که ماهی را با یک حرکت سریع صید کرده و میخورد.
برخی از پرندگان نظیر چنگر و برخی از اردکها که در زمستان به تالاب می آینده، تقریباً رسیده اند. فلامینگوهای بزرگ نیز که اخیراً در تالاب انزلی به زمستانگذرانی می پردازند، در حال پرواز بوده اند.
بسیاری از پرندگان مهاجر به زودی به این منطقه آمده و آوای آنان به گوش خواهد رسید.