روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ و همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، یک برنامه پرنده نگری در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا برای ۱۵ نفر از اعضای دبیرخانه جشنواره لاله تالابی از شهرستان بندر انزلی برگزار کردند.

در ابتدای این برنامه، آقای واتانابه کارشناس حفاظت از اکوسیستم و آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا درباره تاریخچه آموزش های زیست محیطی در ژاپن، اهمیت فعالیتهای زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی و فعالیتهای اجرایی در پروژه مدیریت تالاب انزلی- فاز دوم، توضیحاتی ارائه نمودند.

سپش شرکت کنندگان برای انجام فعالیت پرنده نگری از یرج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری بازدید کرده و با استفاده از دوربین های دوچشمی و تلسکوپ به تماشای پرندگان مهاجر تابستان گذران و همچنین بومی منطقه پرداختند. فصل مهاجرت پرندگان آغاز شده است. زمانی که بسیاری از پرندگان به سایت های جوجه آوری و زمستان گذرانی مهاجرت می کنند. بسیاری از پرندگان عبوری از تالاب انزلی به عنوان توقفگاه استفاده می نمایند. همچنین پرندگان بسیاری برای جوجه آوری به تالاب انزلی وارد شده اند.

همچنین خانم یوسف زاده توضیحاتی را درباره مواد آموزشی تهیه شده برای دانش آموزان بوسیله پروژه ارائه دادند.

شرکت کنندگان موفق به مشاهده پرندگانی نظیر سسک بزرگ نیزار، حواصیل خاکستری، حواصیل ارغوانی، چوب پا، طاووسک، پرستوی دریایی تیره و کوکو که از پرندگان مهاجر تابستان گذران و بومی منطقه گشتند. همچنین حضور یک قوی گنگ خارج از فصل معمول نظر شرکت کنندگان را جلب نمود. همچنین آنها به مشاهده ساختار آزولا و گلها در زیر میکروسکوپ پرداختند. شرکت کنندگان از مطالعه طبیعت واقعی اکوسیستم تالاب لذت برند.

بعد از فعالیت پرنده نگری و نمایش فیلم “زندگی در تالاب انزلی” جلسه بحث و تبادل نظر به منظور ترویج استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی ، به منظور برگزاری برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور و همچنین قابل دسترس بودن این مرکز برای عموم پرداختند.

شرکت کنندگان این برنامه از حمایت فنی و مالی جایکا در اجرای فعالیتهای پایلوت مشترکت در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم تشکر بعمل اوردند. آنها برنامه پرنده نگری امروز را بسیار موثر ارزیابی کرده و تاکید داشتند که این گونه برنامه های تجربه محور تاثیر بالایی را بر بازدیدکنندگان در درک طبیعت واقعی و تفکر به منظور چگونگی حفاظت از تالاب انزلی خواهد داشت.