تکمیل ساخت ایستگاه جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت و کمپوست در دی ماه 1395 در روستای دهنه سر شیجان از توابع شهر خمام به اتمام رسید. پروژه ساخت ایستگاه از شهریور1395 با سرمایه گذاری آزانس همکاری های بین المللی ایران و ژاپن تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی –فاز دوم توسط زیر کمیته مدیریت پسماند آغاز شده است.

مساحت ایستگاه 100 متر مربع میباشد که شامل 3 کانکس از جمله کانکس تحویل و تفکیک پسماند خشک قابل بازیافت به سایز 21 متر مربع، کانکس بسته بندی و نگهداری محصول نهایی کمپوست به سایز 12 متر مربع و یک کانکس کوچک 3 متر مربعی برای دفتر کار ایستگاه می باشد.

همچنین محدوده ای به مساحت 20 متر مربع برای تکمیل نهایی پروسه تولید کمپوست درست شده توسط ساکنین روستا در نظر گرفته شده است.

هدف اصلی ساخت ایستگاه اجرای دو فعالیت پایلوت مشترک زیر کمیته پسماند با عنوان ” پایلوت جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت” و ” ترویج کمپوست” در مناطق روستایی حاشیه تالاب انزلی است.