پنجمین و آخرین برنامه آموزش کارشناسان سازمان های مردم نهاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مدیر و راهنمای مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار گردید.

این برنامه، با حضور ۳۱ نفر از شرکت کنندگان از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان گیلان و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برگزار گردید.

در این برنامه به منظور یادآوری مطالب عملی شامل چگونگی استفاده از دوربین های دوچشمی و تلسکوپ، کارشناسان و اعضای شرکت کننده از هر یک از سازمانهای مردم نهاد، چگونگی انجام فعالیت پرنده نگری را تمرین کردند، خوشبختانه بسیاری از قوها و پرندگان آبزی در پناهگاه حیات وحش سلکه، حضور داشتند.

سپس آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی، از تیم کارشناسی جایکا، در مورد چگونگی مدیریت امکانات و تجهیزات مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی به منظور بازگشایی عمومی مطالبی را ارائه دادند.

در پایان، آزمونی به منظور بررسی دستاوردهای شرکت کنندگان در آخرین برنامه برگزار شد. گواهینامه پایان دوره به کارآموزان منتخب ارائه می گردد.

کارشناسان آموزش دیده به بازدیدکنندگان در روزهای بازگشایی عمومی به مناسب روز جهانی تالابها، ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ (۲ فوریه ۲۰۱۸) و تمامی تعطیلات آخر هفته پس از روز جهانی تالابها تا نوروز کمک خواهند کرد.