کارگاه آموزش زیست محیطی که در تاریخ 23 آذر ماه 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه  برگزارگردید.

16 نفر از اعضای موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما ( یکی از سازمانهای مردم نهاد همتای در زیرکمیته آموزش زیست محیطی تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم شرکت نمودند تا با چگونگی برگزاری برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی و امکانات وابسته به آن آشنا شوند.

در ابتدای این برنامه آقای پیمان بازدیدی مدیر عامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما به ارائه توضیحاتی در مورد اهمیت همکاریهای سازمانهای مردم نهاد در امر حفاظت از تالاب انزلی بیان کرده و در مورد همکاریهای صورت گرفته در راستای حفاظت از تالاب انزلی از جمله جمع آوری سنبل آبی و کارگاه آموزشی برای مردم محلی روستای چکور  اشاره و بر لزوم ادامه برنامه های آموزشی تاکید داشتند.

 سپس آقای قزل حسینی، سرپرست اداره آموزش از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای فعالیت های زیست محیطی و دانش و نحوه نهادینه کردن رفتارهای شهروندی در خصوص محیط زیست پرداختند. وی عملکرد سازمانهای مردم نهارد محیط زیستی داخل کشور و نقش آنها در گسترش آگاهی عمومی و فعالیتهای داوطلبانه در امر حفاظت از محیط زیست را بسیار پراهمیت ارزیابی نموده و بیان داشتند که امیدواریم با همکاری این سازمان ها بتوانیم از محیط زیست و به ویژه منابع تالاب انزلی بصورت خردمندانه بهره برداری و حفاظت نماییم و زمینه آگاهی سازی بیشتر عمومی را فراهم آوریم.

 سپس شرکت کنندگان به منظور تجربه طبیعت واقعی از طریق فعالیت پرنده نگری به خارج از کلاس رفتند و با استفاده از دوربین های دوچشمی و تلسکوپ توانستند پرنده های موجود مانند حواصیل خاکستری، اگرت (قار)، باکلان، کشیم گردن سیاه، سنقر تالابی، غاز خاکستری و همچنین فلامینگو را در پناهگاه حیات وحش سلکه از طریق مخفیگاه پرنده نگری و برج پرنده نگری تماشا کنند. همچنین شرکت کنندگان این کارگاه از طریق میکروسکوپ گیاهان موجود در تالاب مثل آزولا را مورد بررسی قرار دادند

 آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی، به ارائه اطلاعاتی در مورد مرکز آموزش زیست محیطی سلکه و فعالیتهای صورت گرفته در پروژه با همکاری سازمانهای مردم نهاد بویژه موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما پرداختند و در مورد ارتقا برگزاری برنامه های آموزش زیست محیطی در مرکز با همکاری سازمانهای مردم نهاد توضیحاتی را ارائه نمودند و خواستار مدیریت مرکز توسط سازمانهای مردم نهاد عضو زیرکمیته آموزش زیست محیطی صورت مداوم در ایام پایانی هفته و تعطیلات برای بازدیدکنندگان و مسافران شدند.

در پایان برنامه، شرکت کنندگان به ارائه نظرات در مورد چگونگی ارتقای مرکز پرداخته و در مورد مدیریت مرکز و همکاری بعنوان راهنمای طبیعت و آموزش بازدیدکنندگان اظهار تمایل داشتند.