Taking too long? Close loading screen.

همکاری با تالاب کوشیرو در ژاپن

تیم کارشناسی جایکا به منظور معرفی تالاب کوشیرو که یکی از مهمترین تالابهای کشور ژاپن می باشد پنل های حاوی تصاویری از تالاب مذکور را در روز جهانی تالابها در جشنواره ” احترام به خود، احترام به طبیعت” که بوسیله کنوانسیون رامسر ترویج شده است، در معرض دید عموم قرار داد.

تالاب کوشیرو اولین تالاب در کشور ژاپن می باشد که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است، هرچند این کشور دارای تجارب فراوانی را در حفاظت و احیای اکوسیستم تالابها با همکاری بسیاری از ذینفعان شامل سازمانهای دولتی، دانشمندان، سازمانهای مردم نهاد و مردم محلی می باشد. به منظور کسب یادگیری این تجربیات و توسعه همکاریهای مابین تالاب کوشیرو و تالاب انزلی، بیش از ۳۰ تن ازشرکت کنندگان ایرانی مرتبط با تالاب انزلی از سال ۲۰۰۸ تا کنون از تالاب کوشیرو بازدید به عمل آورده اند. این همکاریها در آینده بصورت مداوم توسعه خواهد یافت.

پیوست ها

جشنواره روز جهانی تالابها

https://anzaliwetland.com/wetlands-day-festival/

همکاری با تالاب کوشیرو

https://anzaliwetland.com/partnership-with-kushiro-wetland/

مرکز بین المللی تالاب کوشیرو

http://www.kiwc.net/english/

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۴۸:۳۳ +۰۳:۳۰بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۴|آموزش زیست محیطی, اخبار, فعالیت ها در ژاپن|
Share This