مطالعه جامع اکوسیستم بعنوان یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم طراحی شده است. مطالعه پستانداران و پرندگان یکی از بخش های بررسی جامع اکوسیستم می باشد. این اولین مطالعه علمی یکساله پستانداران و پرندگان تالاب انزلی می باشد که هر دوی این مطالعات تقریبا 6 ماه پیش به پایان رسیده است. مطالعه ماهیان در حال انجام می باشد. دیگر هیچ شکی وجود ندارد که تالاب انزلی دارای ارزش قابل توجهی بعنوان زیستگاه پرندگان و پستانداران می باشد.

همایشی با عنوان ” گزارش بررسی پستانداران و پرندگان در تالاب انزلی ~ چگونگی پایش و حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی ~ “به منظور ارائه نتایج حاصل از این بررسی ها با حضور کارشناسان مربوطه از سازمانهای ذی ربط در تاریخ 13 آذر ماه 1395 در سالن همایش های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد.

در آغاز همایش آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه از تیم کارشناسی جایکا، بیان داشتند که این گونه بررسیهای جامع اکوسیستم، جهت دستیابی به داده های اکوسیستم تالاب انزلی و درک وضعیت کنونی آن به منظور اجرای فعالیتهای حفاظتی و احیای تالاب ضروری می باشد.

آقای دکتر نادری (استاد دانشگاه گیلان)، سرپرست پروژه مطالعه پستانداران، بیان داشتند که 21 گونه پستاندار در تالاب انزلی ثبت گردیده است و سمور آبی یکی از گونه های فراوان در تالاب انزلی می باشد.

آقای عباس عاشوری (کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان)، و همکار اصلی در پروژه بررسی پرندگان، به نمایندگی از آقای دکتر وارسته مرادی (استاد دانشگاه گرگان)، سرپرست پروژه بررسی پرندگان در ارائه خود بیان داشتند که در 243 گونه پرنده در تالاب انزلی در این بررسی ها شناسایی گردید. بعلاوه 2725 آشیانه پرستوی دریایی تیره، 5 آشیانه پرستوی دریایی معمولی، 6 کلونی حواصیل ارغوانی و 1146 آشیانه سسک بزرگ نیزار در تالاب انزلی شناسایی گردید

جناب آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب، از تیم کارشناسی جایکا به ارائه گزارش ردیابی ماهوار های پلیکان خاکستری که از تالاب انزلی و در امتداد سواحل دریای خزر به تالابی در کشور روسیه حرکت کردند، پرداختند.

جناب آقای کیوان عباسی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و سرپرست پروژه بررسی ماهیان تالاب انزلی، به ارائه مطالبی در مورد پیشرفت بررسی ماهیان در تالاب انزلی و پراکنش آنها پرداختند.

این داده های پایه به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی بسیار با ارزش و مفید می باشند.

در بخش پایانی این همایش، آقای واتانابه، به لزوم اجرای بررسی های پایش منظم تاکید داشته و توصیه کردند تا بررسی ها پایه سایر اجزای اکوسیستم شامل، گیاهان، بنتوز ها، پلانکتونها، خزندگان و دوزیستان تالاب انزلی به منظور اجرای مدیریت تطبیقی تالاب انزلی اجرا گردد. لازم به ذکر است که بررسی ماهیان تالاب انزلی هنوز در حال انجام می باشد.

در حال حاضر اطلاعات اندکی در مورد اکوسیستم به عنوان داده های علمی به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی موجود می باشد. بسیاری از کارشناسان ایرانی اظهار داشته اند که بررسی های متعددی بر روی اکوسیستم صورت گرفته است و اطلاعات کافی برای احیای تالاب انزلی وجود دارد، که این مسئله کاملا اشتباه می باشد، زیرا حتی اطلاعات کافی در مورد وضعیت کنونی اکوسیستم نیز در دسترس نمی باشد. در این شرایط و حتی در صورت وجود اطلاعات کافی، فعالیت های پایش اکوسیستم در بلند مدت نباید مورد فراموشی قرار گیرد. پایش اکوسیستم تالاب انزلی باید برای دراز مدت ادامه یابد. تیم کارشناسی جایکا به لزوم اجرای بررسی اجزای باقی مانده اکوسیستم در اسرع وقت و همچنین اجرای پایش منظم تالاب انزلی تاکید دارند.