هفدهمین کنفرانس جهانی دریاچه ها (WLC) از 15 تا 19 اکتبر (23 الی 28 مهرماه، 1397) در مرکز کنگره بین المللی تسوکوبا در استان ایرباکی ژاپن برگزار شد. موضوع کنفرانس “همزیستی هماهنگ انسان و دریاچه – به منظور خدمات اکوسیستم پایدار” است. حدود چهار هزار نفر از جمله کارکنان دولتی، دانشمندان، مشاوران، مهندسین و کارکنان سازمان های غیر دولتی، از حدود 50 کشور در این کنفرانس شرکت داشتند.

آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس تیم جایکا، در این کنفرانس و دربخش پوستر تحت عنوان “بخش فنی 6: پایش بر اساس دانش علمی”به اراِئه ای تحت عنوان “کنترل شکار غیر قانونی با استفاده از پهپاد در تالاب انزلی در ایران”پرداختند.

این پروژه در حال حاضر تلاش می کند تجربیات کسب شده از فعالیت های متعدد پروژه را نه تنها در استان گیلان بلکه در سایر استان ها و کشورهای به اشتراک گذارد. کنفرانس های بین المللی مانند WLC فرصتی خوبی برای به اشتراک گذاری تجارب پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم بوده است.