هشتمین کارگاه آموزشی برای دانش آموزان در فصل تابستان در تاریخ 16 شهریور 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه آموزشی برای 17 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان دکتر شریعتی رشت و معاون این دبیرستان برگزار شد.

خانم یوسف زاده، کارشناس آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، در مورد موقعیت کنونی پناهگاه حیات وحش سلکه توضیحاتی را ارائه دادند و دانش آموزان شرکت کننده از مخفیگاه پرنده نگری و برج پرنده نگری بازدید بعمل آوردند و توانستند برخی از پرندگان بومی منطقه را بوسیله دوربین های دوچشمی مشاهده نمایند.

در بخش آموزشهای کلاسی کتاب اکوسیستم تالاب انزلی به دانش آموزان معرفی شد که دانش آموزان مشارکت بسیار خوبی در طرح مطلب و پاسخگویی به سوالات مطرح شده نشان داده و درباره فواید و منافع این اکوسیستم غنی بر روی زندگی انسانها، مشکلات موجود در تالاب و راهکارهای حل آنها به تبادل نظر پرداختند.

سپس خبرنامه شماره 5 توسط آقای ناکاگاوارا، از تیم کارشناسی جایکا، به دانش آموزان معرفی گردید و اطلاعاتی در مورد پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم و فعالیتهای پایلوت مشترک در هر زیرکمیته در اختیار دانش آموزان شرکت کننده قرار داده شد. بعلاوه برخی مکانها و فعالیتهای در حال اجرا در زیرکمیته ها و برنامه های آموزش زیست محیطی برگزار شده با همکاری سایر سازمانهای ذیربط در مرکز آموزشی سلکه به این گروه معرفی شد.

فیلم “زندگی در تالاب انزلی” که یکی از مواد آموزشی تهیه شده در فاز اول پروژه می باشد برای دانش آموزان نمایش داده شد و در پایان این کارگاه، فرم نظرسنجی بین دانش آموزان توزیع شد.

دانش آموزان شرکت کننده خواستار گسترش آموزشهای زیست محیطی در سطح مدارس استان شدند و به این نکته اشاره داشتند که این گونه برنامه ها می تواند باعث فرهنگ سازی و تغییر نگرش در مورد تالاب شود زیرا اگر انسانها از فواید تالاب بر روی زندگی خود مطلع باشند هرگز باعث نابودی آن نخواهیم شد و تلاشی مضاعف برای حفظ این اکوسیستم ارزشمند خواهیم داشت.