تیم کارشناسی جایکا به منظور معرفی فعالیت های پروژه، در تاریخ 30 آبان یک صفحه نمایشگر نصب نمود.

نمایشگر مذکور در مقابل دفتر کار تیم کارشناسی جایکا در طبقه اول اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نصب شده است. فیلم های کوتاه و نیز اطلاعاتی در قالب اسلاید در راستای معرفی تالاب انزلی و فعالیت های پروژه در ساعات اداری نمایش داده می شود. فیلم ها همواره به منظور نشان دادن فعالیت های پروژه، به روز رسانی می شوند.

در صورتی که به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان آمدید، از این نمایشگر دیدن نمایید.