به منظور ترویج مدیریت پسماند در مناطق روستایی نزدیک تالاب انزلی و همچنین جهت افزایش سطح آگاهی روستائیان و گردشگران با مفهوم مدیریت پسماند و نیز تشویق آنها برای پاکیزه نگهداشتن محیط زیست، تیم کارشناسی جایکا اقدام به تهیه و نصب تعداد 27 تابلو با مضامین متنوع در مورد مدیریت پسماند در دو روستای توریستی جیر سرباقرخاله و هندخاله و با همکاری شوراهای مربوطه در این دو روستا نموده است. کار نصب تابلوها در روستای هندخاله  در 18 اسفند به پایان رسید و در روستای جیر سر باقر خاله نیز در 19 اسفند پس از اجرای برنامه پاکسازی روستا با حضور بخشدار خمام ، تیم جایکا و گروه مردم نهاد “جمعیت نواندیش خمام” و عده ای از روستائیان انجام گردید.