فعالینت های پایلوت مشترک

نصب ایستگاه های سنجش سطح آب

  • هدف: شناسایی نواسانات سطح آب تالاب. تراز آب یکی از اطلاعات پایه بسیار مهم و اصلی در مدیریت تمامی فعالیت های حفاظتی بشمار می رود.
  • خروجی: چهار ایستگاه در نهنگ روگا، سرخانکل، سوسر روگا و آبکنار نصب شد و از آبان ماه 1394 شروع به کار کرد. امکان پایش از راه دور با استفاده از شبکه تلفن همراه در این ایستگاه ها وجود دارد.
  • برنامه های آتی: پایش باید بطور مستمر برای مدیریت اکوسیستم تالاب انجام شود.
  • مطلب: بر اساس نتایج پایش، در فصول خشک تراز آب در پناهگاه حیات وحش سرخانکل تقریباً برابر با تراز آب دریای خزر بوده و با افزایش بارندگی سطح آب سرخانکل بالا رفته و حدود 10 سانتیمتر بالاتر از دریای خزر می باشد. شناسایی دقیق روند جریان آب در سرخانکل، تالاب غرب و دریای خزر پس از ترازیابی دقیق که در حال انجام می باشد میسر خواهد بود.
نصب ایستگاه های سنجش سطح آب تالاب انزلی
نصب ایستگاه های سنجش سطح آب تالاب انزلی
نصب ایستگاه های سنجش سطح آب تالاب انزلی