نشست زیرکمیته آموزش زیست محیطی در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم در تاریخ 11 اسفند ماه 1395 با حضور اعضای زیرکمیته، شامل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ، سازمانهای مردم نهاد عضو زیرکمیته و تیم کارشناسی جایکا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد.

از آنجاییکه فعالیتهای پایلوت مشترک بر اساس تخصیص مشترک طرفین ایرانی و ژاپنی صورت می گیرد. در این نشست در مورد چگونگی تخصیص بودجه برای هر یک از فعالیتهای پایلوت مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای واتانابه کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا در مورد پیشرفت کنونی فعالیتهای مشترک، تخصیص بودجه برای فعالیتهای پایلوت مشترک و برنامه زمانی به ارائه توضیحاتی پرداختند و سپس اعضای شرکت کننده در مورد تخصیص بودجه برای فعالیتهای پایلوت مشترک به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

و سپس پیش نویس طرح بهبود وضعیت مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی و ساخت مسیر چوبی پیاده روی و غیره شرح داده خواهد شد.