در تاریخ 30 آبان 1395، عقابی همراه ردیاب ماهواره ای به ایستگاه محیط بانی پناهگاه حیات وحش سلکه آورده شد.

تیم کارشناسی جایکا، عقاب شاهی (Aquila heliacal) را در قفس احیاء ایستگاه محیط بانی مشاهده کردند. بر اساس اظهارات یکی از محیط بانان، این عقاب بصورت غیرقانونی توسط مردم محلی و بوسیله تور گرفته شده بود. عقاب کاملا خیس و بسیار ضعیف بود.

ردیاب ماهواره ای پلاکی حاوی آدرس ایمیل دکتر مارتن هورواس، مدیر حفاظت از گونه هایBirdLife مجارستان را همراه داشت. آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم از تیم کارشناسی جایکا به منظور اطلاع رسانی از وضعیت عقاب شاهی ایمیلی به ایشان ارسال نمودند.

با توجه به پاسخ دکتر هورواس، عقاب مورد نظر “دیمکا” نام داشت و ردیاب ماهواره ای تابستان سال گذشته، توسط پرنده شناسان روسی بر روی این پرنده نصب گردیده است.

وب سایت آنها همانطور که آدرس آن در زیر لینک شده است اشاره دارد که دیمکا در حال آشیانه سازی بود وقتی در تاریخ 3 مرداد 1395 در تاتارستان، تاتارسکا دیمسکایای روسیه علامت گذاری شده. پرنده شناسان روسی مسیر مهاجرت را توسط سیستم آرگوس ردیابی می کنند. دیمکا در تاریخ 7 مهر ماه 1395 مهاجرت را آغاز و به سمت شرق دریای خزر در قزاقستان و ترکمنستان پرواز کرد. در نهایت دیمکا در تاریخ 3 آبان 1395 به استان گیلان رسید. دیمکا از تاریخ 13آبان 1395 تا روزی که گرفته شد در حوزه تالاب انزلی حضور داشت.

عقاب شاهی یکی از گونه های در معرض خطر رده معرض آسیب در فهرست قرمز IUCN می باشد. جمعیت جهانی آنها در حدود 2500-9999 (BirdLife) برآورد شده است.

بر اساس این نتایج تالاب انزلی احنمالا یکی از زیستگاههای مهم جهت زمستان گذرانی عقاب شاهی می باشد.

متاسفانه، دیمکا با وجود مراقبتهای دامپزشک از بین رفت. دیمکا به ما آموخت که تالاب انزلی ارزش قابل توجهی بعنوان زیستگاه برای گونه های در معرض آسیب دارد و ما باید از تالاب انزلی حفاظت کنیم.