تیم کارشناسی جایکا و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اقدام به انجام بررسی مشترکی با هدف شناسایی پراکنش سنبل آبی در تالاب انزلی، در تاریخ 27 مهر ماه و 3 آبان ماه سال جاری نمودند. در این مطالعه، پراکنش کلی سنبل آبی به عنوان اطلاعات پایه مورد نیاز برای کنترل این گیاه مهاجم بیگانه شناسایی شد. متاسفانه کلنی های متعددی از سنبل آبی در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم و پناهگاه حیات وحش سرخانکل وجود دارند.

سنبل آبی (Eichhornia crassipes) گیاهی آبزی است که بطور آزادانه بر آب شناور بوده و بومی حوضه رودخانه آمازون، از مناطق گرمسیری جنوب آمریکا است. این گیاه گل های زیبایی دارد، اما مشکلات بسیاری را نه تنها برای اکوسیستم بلکه برای زندگی بشر ایجاد می نماید و از این جهت “شیطان زیبا” و یا “بدترین علف آبی دنیا” نامیده می شود.

این گیاه بیش از 100 سال پیش با هدف استفاده زینتی به کشور ژاپن وارد شد. هر چند این گیاه بطور ناخواسته وارد طبیعت گردید و گسترش یافت و منجر به بروز مشکلات عدیده ای نظیر اثرات مخرب بر روی اکوسیستم طبیعی و اثرات جدی مکانیکی بر روی سیستم های تامین آب، کانالهای زهکشی، جریان های ورودی توربین های مولد برق، حرکت کشتی ها و جریانات رودخانه شد. اقدامات متقابل بسیاری از دهه 1980 صورت گرفتند و کشور ژاپن توانست سنبل آبی را در موارد بسیاری با موفقیت کنترل نماید.

با توجه به تجربیات کشور ژاپن، تیم کارشناسی جایکا آماده پشتیبانی در زمینه کنترل سنبل آبی می باشد. اقدامات مقتضی به منظور کنترل سنبل آبی باید هرچه سریعتر مد نظر قرار گرفته و آغاز شود.