نشست مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار شد. در مجموع، 30 نفر از تیم کارشناسی جایکا، استانداری گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، شرکت آب منطقه ای، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل بنیاد مسکن، فرمانداری انزلی و فرمانداری صومعه سرا در این کارگاه شرکت داشتند.

هماهنگی این نشست که برای کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی در زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی برپا شد، توسط توسط آقای شوقی معاونت محترم فنی استانداری گیلان  انجام شد. هدف اصلی این نشست انتخاب مرز تالاب بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص تعیین مرز تالاب بر اساس قانون ورزارت نیرو بود. مرز تالاب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برای مدت زمان طولانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. زمینهای زیادی با توجه به مرز مشخص شده توسط وزارت نیرو در داخل مرز تالاب قرار دارند که این امر احتمالا تعارضاتی را بین کاربران بوجود خواهد آورد.

در این جلسه ،تیم کارشناسی جایکا به منظور رفع تعارضات موجود با جدیت خواستار تهیه نقشه منطقه بندی جدید و تدوین راهنمای کاربری اراضی برای هر منطقه شد.

تیم کارشناسی جایکا از بروز رسانی نقشه منطقه بندی و تدوین راهنمای کاربری اراضی بعنوان فعالیت پایلوت مشترک در راستای حفاظت از تالاب انزلی و ترویج بهره برداری خردمندانه از تالاب انزلی، پشتیبانی خواهد نمود.