یک تیم مطالعاتی به سرپرستی آقای دکتر نادری استاد دانشگاه گیلان و تیم کارشناسی جایکا، در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، هم اکنون در حال بررسی پستانداران در داخل و اطراف تالاب می باشند. بررسی مذکور از دیماه 1393 (ژانویه 2015) آغاز شده است که در واقع نخستین مطالعه گسترده و همه جانبه پستانداران در تالاب انزلی می باشد. طی نه ماه، از ابتدای مطالعه تاکنون، 16 گونه از پستانداران یافت شده اند.

نکته قابل توجه این است که سمور آبی یا شنگ (Lutra Lutra) در بسیاری از مناطق تالاب انزلی مشاهده شده است. پیش از انجام این بررسی، اطلاعات اندکی درباره شنگ در دسترس بود. این پستاندار از نظر تغذیه ای وابسته به ماهی ها و جانوران متعددی می باشد لذا می توان این گونه با ارزش را به عنوان یک شاخص مهم اکوسیستم تالاب محسوب نمود. نتایج بررسی ها حاکی از این است که اکوسیستم تالاب انزلی کماکان پتانسیل لازم به عنوان زیستگاه حیات وحش را دارد.

تصاویر بی نظیری از این جانور، توسط دوربین تله ای نصب شده در بخش غربی تالاب انزلی، گرفته شده که در زیر لینک شده است. شما با یک نگاه اجمالی فوراً در می یابید که شنگ های بسیاری در تالاب زندگی می کنند.

از سوی دیگر، خطراتی نظیر گرفتار شدن در تورهای غیر مجاز، جمعیت این گونه را تهدید می کند. ما بر آنیم تا بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه، فعالیت های مقتضی جهت حفاظت و حمایت از چنین پستاندارانی را در نظر گیریم.