سنبل آبی (Eichhornia crassipes)، یکی از بدترین انوع گیاهان مهاجم بیگانه می باشد. این گیاه برای اولین بار در سال 2015 در تالاب انزلی شناسایی شد. بعد از آن و تا به حال فعالیتهای جمع آوری زیادی بوسیله اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا، با همکاری سازمانهای ذیربط انجام شده است. در نتیجه فعالیتهای جمع آوری، تالاب انزلی بصورت کامل از گیاه سنبل آبی پاکسازی شده است، هرچند، اگر تنها یک بوته از این گیاه در بستر آبی باقی بماند، از آنجاییکه رشد گیاه سنبل آبی در حرارت بالا بسیار شدت می یابد، می تواند در شرایط مساعد جوی بسرعت افزایش یابد. در این شرایط فعالیتهای پایش سنبل آبی جهت کنترل آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.

فعالیت مشترک پایش سنبل آبی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا در تاریخ 24 مرداد ماه سال 1397، در منطقه چکور اجرا شد.

آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، سنبل آبی را در مکانی که قابل دسترسی نبود بوسیله پهپاد شناسایی کرد. در نتیجه این پایش، حجمی از سنبل آبی در روستای چکوور و در منطقه حفاظت شده سیاه درویشان مشاهده شد.

فعالیت های جمع آوری باید در اسرع وقت انجام شود. از آنجایی که میزان سنبل آبی مشاهده شده زیاد نبود، فعالیت جمع آوری بدون اتلاف هزیه مالی و وقت زیادی امکان پذیر خواهد بود.

 

اخبار مرتبط:

حمایت تیم کارشناسی جایکا از فعالیت جمع آوری گیاه سنبل آبی

اجرای فعالیت جمع آوری سنبل آبی در سنگاچین