تیم کارشناسی جایکا افزایش تعداد دو گونه پلیکان را در پناهگاه حیات وحش سرخانکل، در تاریخ 23 بهمن ماه 1394 مشاهده کردند.

در سالهای اخیر، تعداد پلیکان های خاکستری (Pelecanus crispus) زمستان گذران در تالاب انزلی افزایش پیدا کرده است. این پرندگان اغلب در پناهگاه حیات وحش سرخانکل و تالاب غرب (آبکنار) مشاهده شده اند.

به علاوه، بیش از20 قطعه پلیکان سفید بزرگ (Pelecanus onocrotalus) در حال زمستان گذرانی درپناهگاه حیات وحش سرخانکل می باشند. این گونه از پلیکان طی سالهای پیش در تالاب انزلی زمستان گذرانی نمی کردند. به علاوه بیش از 100 قطعه فلامینگوی بزرگ (Phoenicopterus roseus) در این پناهگاه مشغول زمستان گذارنی می باشند. فلامینگوی بزرگ از بازدیدکنندگان نامنظم تالاب انزلی بشمار می آمد. در سالهای اخیر این گونه فلامینگو به یکی از پرندگان زمستان گذران منظم در تالاب انزلی تبدیل شده است.

دیگر هیچ شکی وجود ندارد که تالاب انزلی دارای ارزش قابل توجهی بعنوان زیستگاه پرندگان است.

تیم کارشناسی جایکا، در حال حاضر تلاش دارند در حد امکان به ثبت تصاویر و فیلمهایی از طبیعت تالاب انزلی بعنوان پایگاه اطلاعات بصری بپردازد.