یک تیم مطالعاتی، متشکل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا در حال انجام بررسی مطالعاتی بر روی پرندگان به منظور دستیابی به اطلاعاتی درباره پرندگان داخل و اطراف تالاب انزلی در قالب فعالیت پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی می باشند. این بررسی در دی ماه ۱۳۹۳ آغاز شده است و اولین بررسی سالیانه پرندگان در منطقه تالاب انزلی محسوب می شود. در این بررسی چندین پرنده جدید ثبت شده است. در تاریخ ۲۴ آبان ماه سال جاری آقای مهندس عاشوری، کارشناس پرندگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، یک خروس کولی دشتی (خروس کولی شکم سیاه) (Vanellus gregarious) را در دسته خروس کولی)) ((Vanellus vanellusدر منطقه چکور و ماه سال جاری مشاهده کرد. این مورد اولین رکورد ثبت شده پس از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۷به عنوان یک رکورد مستند از این پرنده در داخل و اطراف تالاب انزلی می باشد.

طبق “Birdlife International”، خروس کولی دشتی به علت کاهش تعداد در فهرست پرندگان در معرض انقراض (IUCN) (فهرست سرخ) قرار گرفته است. بر اساس بررسی داده های سال ۲۰۰۶، حدود ۲۰۰/۱۱ قطعه پرنده بالغ باقی مانده است.

خروس کولی دشتی اغلب در شمال و مرکز قزاقستان و در جنوب مرکزی روسیه جوجه آوری می کند. مناطق اصلی زمستان گذرانی این پرنده، کشورهایی نظیر اسرائیل، اریتره، سودان و شمال غربی هند می باشد. تالاب انزلی یکی از استراحتگاه های بین راهی ارزشمند برای این گونه می باشد.

ما فعالیتهای حفاظت و احیای اکوسیستم تالاب انزلی را بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج این بررسی ها مد نظر قرار خواهیم داد.

در هر دو عکس، دو پرنده ای که در جلوی تصویر به رنگ قهوه ای روشن با نوار ابرویی سفید کاملاً واضح مشاهده می شود؛ خروس کولی دشتی (خروس کولی شکم سیاه) و سایر پرندگان خروس کولی معمولی می باشند. تصاویر توسط آقای مهندس عاشوری در پارک ملی بوجاق گرفته شده است.