به مناسبت روز جهانی تالاب ها، تیم کارشناسی جایکا به اتفاق اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، تحت عنوان فعالیت مشترک، مسابقه عکاسی را مورخ 13 بهمن 1393 برگزار نمودند.

12 اثر من جمله 4 عکس زیر به عنوان تأثیر گذار ترین عکس‌ها انتخاب شدند. این عکس ها در فعالیت‌های آینده روابط عمومی، برای حفاظت تالاب انزلی از جمله ساخت تقویم، پوستر و غیره استفاده خواهند شد.