فعالیت های پایلوت مشترک

احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی

  • هدف: ایجاد یک مرکز بازدید کنندگان در شهر انزلی به منظور ارائه اطلاعات تفسیری به گردشگران و ساکنین محلی و اشتراک اطلاعات برای حفاظت از اکوسیستم تالاب و فرهنگ مناطق حاشیه تالاب.
  • خروجی: مراسم کلنگ زنی با حضور معاون وقت رئیس جمهور، خانم دکتر ابتکار در محل پروژه در مجاورت پل ولایت در شهر انزلی در تاریخ 5 شهریور 1395 برگزار گردید. هماهنگی های لازم و تخصیص زمین انجام شده است.
  • برنامه های آتی: طراحی و عملیات ساخت و ساز و همچنین بهره برداری از مرکز انجام خواهد شد.
  • مطلب: طراحی غرفه های داخلی در حال انجام است. متد تفسیری بر اساس تجارب ژاپن و دیگر کشورها در طراحی غرفه ها بکار گرفته خواهد شد. غرفه های جذاب و تصویری با استفاده از تصاویر و ویدیوهای پایگاه داده مطالعات جامع اکوسیستم تهیه خواهد شد.
احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی