مراسم بازگشایی مدرسه طبیعت تالاب انزلی، در روز یکشنبه، 5 اسفند ماه 1397 برگزار شد.

زیرکمیته آموزش زیست محیطی، تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی، راه انداری مدرسه طبیعت تالاب انزلی را بعنوان یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک، جهت ترویج آموزش های زیست محیطی تجربه محور و فراتر از آن در نظر گرفته است.

این مراسم با حضور، آقای جهان آرای، مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، آقای اخلاقی، معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، آقای قربانزاده، مدیریت سازمان دانش آموزی استان گیلان، دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان شاهد، و تعداد زیادی از روسای ادارات شهرستانهای انزلی، صومعه سرا، شفت، ماسال و غیره و آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، فاز دوم برگزار گردید.

تیم کارشناسی جایکا، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و سازمان دانش آموزی استان گیلان را در تهیه امکانات برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور، شامل سکوی اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی، برج تماشا رو به رودخانه، سکوهای کارگاهی، مسیر پیاده روی جنگلی، و تخته های بازی طبیعت پشتیبانی نمود. همچنین، تیم کارشناسی جایکا، سایر امکانات آموزش تجربه محور، شامل 50 دوربین دوچشمی، 5 تلسکوپ، و 10 میکروسکوپ را فراهم نمودند. بعلاوه، یک دستگاه تلویزیون LCD، کمد، پوسترهای آموزشی و نمونه کار دستی پلیکان، بعنوان وسایل کمک آموزشی توسط این تیم فراهم شده است که طی این مراسم تحویل اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، و سازمان دانش آموزی استان گیلان شده است.

بعد از این مراسم، شرکت کنندگان از امکانات مدرسه طبیعت دیدن کردند و از طریق برج تماشا و بوسیله تلسکوپ به تماشای تعداد زیادی کاکایی پرداختند. دانش آموزان شرکت کننده، به سوالات 10 تابلوی بازی طبیعت موجود در مدرسه طبیعت را پاسخ دادند. مشاهده ارتفاع بالای آبهای سطحی، در چاه ایمن شده، این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم کرد تا متوجه قرار گرفتن مدرسه طبیعت در داخل تالاب بشوند.

از آنجاییکه، فعالیتهای حفاظت از تالاب، نیاز به اقدامات بلندمدت با مدیریت و پایش دارد، آموزشهای زیست محیطی یکی از فعالیتهای مهم نه تنها برای بزرگسالان، بلکه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم که فعالیتهای حفاظتی از تالاب انزلی را به عنوان نسل بعدی ادامه خواهند داد می باشد.

مدرسه طبیعت تالاب انزلی بعنوان سخت ابزار توسعه یافته است. تدوین و تهیه برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور و اجرای آن بوسیله مربیان آموزش دیده ضرورت دارد.

از آنجاییکه حمایت جایکا از پروژه بزودی به پایان خواهد رسید، تیم کارشناسی جایکا، امیدوار است که مدرسه طبیعت تالاب انزلی، بعنوان یکی از امکانات آموزش زیست محیطی تجربه محور جهت درک طبیعت تالاب و لذت بردنه از آن برای مدت زمانی طولانی مورد استفاده قرار گیرد.