اجرای فعالیت پایلوت مشترک زیر کمیته مدیریت آبخیز به منظور کنترل فرسایش در کوهستان در زیر حوضه آلنزه از حوضه رودخانه ماسال در تاریخ 27 شهریور ماه 1396 به اتمام رسید.

فعالیت پایلوت مشترک، اقدامی است به منظور کنترل فرسایش در مناطق کوهستانی حوضه آبخیز تالاب انزلی که با کاهش مقدار رسوبات ورودی به تالاب، در حفاظت تالاب انزلی مؤثر است.

مطالعات تلفیقی جامع این پروژه در سال 1394 انجام شد و با مطالعات تفصیلی- اجرایی در سال 1395 ادامه یافت. اجرا پروژه از اوایل اردیبهشت ماه سال 1396 آغاز گردید و بعد از گذشت حدوداً 5 ماه در اواخر شهریور ماه سال 1396 به پایان رسید. عملیات اجرایی متشکل از دو بخش 1) آبراهه کوهستانی و 2) دامنه شیب‌دار کوهستانی بود. در این پروژه ترکیب دیواره گابیونی، کانال انتقال آب، سازه‌های در امتداد خطوط کنتور و سازه گله گذر (آب‌نما) به‌عنوان اقدامات مؤثر برای کنترل فرسایش و رسوب در محدوده آبراهه کوهستانی و مجموعه تراس‌بندی همراه با پوشش توسط کیسه‌های خاک، فنس کشی و عملیات قرق به منظور احیای پوشش گیاهی و کاهش فرسایش در محدوده دامنه شیب‌دار اجرا گردید.

اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده از طریق این فعالیت پایلوت مشترک در توسعه ظرفیت کاری سازمان‌های مرتبط به خصوص اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری که مسئولیت کنترل فرسایش و رسوب در مناطق کوهستانی را دارد بسیار مؤثر می باشد..

جناب آقای محمدی کارشناس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آقای یامازاکی از دفتر جایکا در ایران، آقای آئوکی و آقای ایمایی، مشاور ارشد و کارشناس آبخیزداری تیم کارشناسی جایکا در پروژه تالاب انزلی و کارشناسانی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، سازمان جهاد کشاورزی گیلان، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال و اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

کارشناسان تیم جایکا امیدوارند که فناوری ژاپنی به اشتراک گذاشته شده از طریق این فعالیت پایلوت مشترک، شامل سیستم مدیریت ساخت‌وساز، در اجرای فعالیت‌هایی تمامی سازمان‌های مرتبط مورد استفاده واقع شود و بر حفاظت تالاب و حفاظت مناطق کوهستانی ایران تأثیر گذار باشد.

دستگاه‌های طرف ایرانی در حال برنامه‌ریزی به منظور اجرای فاز دوم این فعالیت پایلوت مشترک با استفاده از روش مشابه مطالعه و مدیریت در سال 97-1396 می‌باشند.