قوهای زیبا به پناهگاه حیات وحش سرخانکل آمدند

در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۴ تیم کارشناسی جایکا به منظور درک وضعیت کنونی پرندگان زمستان گذران به پایش پناهگاه حیات وحش سرخانکل پرداخت.

روز جمعه، روز مجاز برای شکار است. بنابراین سطح آب این پناهگاه بوسیله تعداد بسیار زیادی از پرندگان آبزی نظیر، خوتکا، سرسبز، چنگر، حواصیل خاکستری و سایر پرندگان که از خارج مناطق حفاظت شده به این پناهگاه گریخته بودند پوشیده شده بود.

برخی از گونه های پرندگان بعنوان نماد تالاب انزلی شناسایی شدند. یکی از زیباترین و معروف ترین پرندگان تالاب انزلی قوی گنک (Cygnus olor) می باشد که بیش از ۲۰ قطعه از این پرندگان در مرکز این پناهگاه در حال استراحت بودند. پلیکان خاکستری (Pelecanus crispus) نیز یکی از معروف ترین پرندگان این تالاب می باشد. برخی از پلیکانهای خاکستری بعنوان پرندگان زمستان گذران بصورت منظم به تالاب می آیند. به علاوه بیش از ۳۰ قطعه فلامینگو (Phoenicopterus roseus) در پناهگاه حیات وحش سرخانکل یافت شدند. فلامینگوها یکی از بازدیدکنندگان غیر دایمی تالاب انزلی می باشد.

شمار پرندگان زمستان گذران، شامل قوی گنگ و پلیکان خاکستری از این تاریخ تا اواسط زمستان در تالاب انزلی افزایش خواهد یافت. اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا در حال انجام بررسی علمی پرندگان به عنوان فعالیت پایلوت مشترک این پروژه می باشند. نتایج حاصله از این بررسی بعنوان اطلاعات پایه و مهم در راستای حفاظت از تالاب انزلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دسته ای از فلامینگوها مقابل ایستگاه محیط بانی سرخانکل

 

پلیکان خاکستری در حال پرواز

 

گروهی از قو های گنگ