در تاریخ 4 اسفندماه 1395نشست کارگروه زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب به منظور بررسی تخصیص اعتبارات مربوط به بررسی جامع اکوسیستم و فعالیتهای حفاظت و احیا و پایش اکوسیستم به عنوان فعالیتهای پایلوت مشترک، در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد. 15 نفر از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جهاد کشاورزی و تیم کارشناسی جایکا در این نشست شرکت داشتند.

در طول این نشست، آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا درباره پیش نویس طرح بررسی جامع اکوسیستم به منظور اجرای فعالیت های پایلوت مشترک در سال مالی جاری توضیحاتی را ارائه دادند. ایشان توصیه کردند بررسی گیاهان و پوشش گیاهی، پلانکتون و بنتوز و خزندگان و دوزیستان باید در اسرع وقت آغاز گردد.

جمع آوری آزمایشی آزولا و بهره برداری از آن بعنوان بخشی از فعالیتهای پایلوت مشترک توصیه شد. شرکت کنندگان موافق شروع رایزنی به منظور احداث مسیر عبور ماهیان (نردبان ماهی) در رودخانه های جاری به تالاب انزلی با حضور اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، اداره کل شیلات استان گیلان و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بودند.

همچنین، پایش اکوسیستم در تالاب انزلی شامل پایش سایت لایروبی سلکه هم به عنوان آخرین فعالیت پایلوت مشترک توصیه شد. اعضای کارگروه موافق طرح های پیش نویس فعالیتهای پایلوت مشترک شامل تخصیص بودجه بودند.

گزارش این نشست در جلسه کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست استاندار در تاریخ 5 اسفند 1395 ارائه خواهد شد.