تیم کارشناسی جایکا در حال حاضر به منظور ارتقای عملکرد محیط بانان از اداره کل حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده تالاب انزلی حمایت می کند. تمام فعالیت های شکار در این زمستان ممنوع است. با این وجود هنوز فعالیت های شکار غیر مجاز در تالاب انزلی وجود دارد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان از تیم کارشناسی جایکا برای شناسایی مکان های شکار غیر قانونی با استفاده از پهپاد درخواست حمایت کرد.

آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا، آقای اکبری پور، فرمانده یگان حفاظت، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، و محیط بانان پناهگاه حیات وحش سلکه، برنامه گشت زنی مشترک را در تاریخ 1 اسفند ماه 1396، به منظور کنترل فعالیت های شکار غیرقانونی در پناهگاه حیات وحش سلکه و سرخانکل با استفاده از پهپاد اجرا کردند.

چندین سایت شکار غیرقانونی از جمله دو محل غیرقانونی شکار همراه تعداد زیادی میست نت و کومه ای در نیزار که در فاصله 1 کیلومتری ایستگاه محیط بانی پناهگاه حیات وحش سلکه قرار داشت، بوسیله پهپاد شناسایی شد ند. تیم کارشناسی جایکا، بلافاصله از محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست خواستند تا به کنترل و پاکسازی محل از میست نت ها و کومه  بر اساس مختصات شناسایی شده توسط پهپاد بپردازند.

یکی از دلایل اصلی که تالاب انزلی در لیست مونترو کنوانسیون رامسر قرار گرفته است، شکار بیش از حد بود. بنابراین کنترل شکار غیر قانونی بسیار مهم است.

علاوه بر این، مقاله “حفاظت موفق از جمعیت جهانی پرندگان آبزی، وابسته به حاکمیت موثر (https://www.nature.com/articles/nature25139) در ژورنال “طبیعت” که بعنوان علمی ترین ژورنال علمی رتبه بندی شده است، در تاریخ 21 دی ماه 1396 منتشر شد. تیم بین المللی دانشمندان و کارشناسان حفاظت به سرپرستی دکتر آمانو، بیش از 2.4 میلیون پرونده سالانه تعداد 461 گونه آبزی را در حدود 26000 سایت بررسی مختلف در سراسر جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این مقاله اشاره شده است که کاهش پرندگان بویژه آسیای غربی و آسیای مرکزی، از جمله ایران برای پرندگان آبزی، درنا ها و یلوه ها در جهان، مشهود است. آنها توضیح دادند که تعداد زیادی از گونه های پرندگان آبزی تحت فشار شکار در ایران قرار دارند.

تیم کارشناسی جایکا، در حال برنامه ریزی برای انجام گشت زنی های بیشتر بوسیله پهپاد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در سایر مناطق تالاب انزلی می باشد. علاوه بر این، تیم کارشناسی جایکا به افزایش عملکرد ایستگاههای محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست ، به منظور کاهش شکار غیرقانونی ادامه می دهد.