ششمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان در تاریخ 7 شهریور 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه آموزشی برای 17 نفر از دانش آموزان و یکی از معاونین پرورشی دبیرستان شهید راست روش رضوانشهر برگزار شد.

در این برنامه، دانش آموزان از نزدیک از تالاب دیدن کردند و اطلاعات گوناگونی در مورد گونه های پرندگان، شامل زمستان گذران، تابستان گذران و بومی کسب کردند. اگرچه مناسب ترین فصل برای پرنده نگری زمستان است اما آنها چگونگی استفاده از دوربین دوچشمی را یاد گرفته و از طریق برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه به تماشای پرندگان موجود پرداختند.

در کلاس آموزشی، خانم یوسف زاده، کارشناس آموزش زیست محیطی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، کتاب اکوسیستم تالاب انزلی مربوط به مقطع متوسطه را معرفی کردند و دانش آموزان از طریق این کتاب با تنوع زیستی تالاب انزلی، گونه های گیاهی و جانوری، گیاهان مهاجم نظیر آزولا و سنبل آبی، فواید این اکوسیستم غنی بر روی زندگی جوامع محلی آشنا شدند. سپس خانم ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی تیم کارشناسی جایکا، در مورد فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی و فعالیتهای پایلوت مشترک در هر زیرکمیته توضیحاتی ارائه دادند و برخی از سایتها و فعالیتهای در حال انجام در این سایتها نظیر فعالیتهای زیرکمیته های مدیریت پسماند، اکوتوریسم، مدیریت آبخیزداری، مدیریت فاضلاب و حفاظت از اکوسیستم تالاب و غیره را معرفی کردند و از دانش آموزان خواستند تا از این سایتها بازدید نمایند.

بعد از تماشای فیلم تهیه شده در فاز اول پروژه، فرم های نظرسنجی بین دانش آموزان توزیع گردید.